_Valenci _Espaol _English

 

Centro de Artesania Comunitat Valenciana

Generalitat Valenciana

Est a: Inici / Serveis

Correu electrnic gratut

Benvingut al Servei de correu electrnic de lartes de la Comunitat Valenciana. Des daquesta secci podr accedir al seu compte de correu artesaniacv.com.
 
Serveis disponibles:

Qu s Correu artesaniaCV?

El Centre dArtesania de la Comunitat Valenciana, amb lobjectiu de facilitar laccs del collectiu artes de la Comunitat Valenciana a les noves tecnologies de la informaci i la comunicaci, posa a la disposici de tots els artesans en possessi del document de qualificaci artesana i les entitats representatives dels sectors artesanals de la nostra Comunitat un compte de correu electrnic gratut, dins del domini artesaniacv.com.

El correu electrnic artesaniaCV identifica lusuari com pertanyent al collectiu artes de la Comunitat Valenciana en les seues comunicacions electrniques, oferint aix un dels servicis dInternet de major utilitat, ja que permet enviar i rebre missatges, imatges, sons i tot tipus darxius.

La forma daccs a estos comptes es realitza a travs duna interfcie webmail accessible des de http://www.artesaniacv.com, admetent a ms laccs mitjanant el protocol POP3 compatible amb els programes clients de correu ms habituals (Mozilla Thunderbird, Mozilla Mail, Netscape Messenger, Eudora, Microsoft Outlook, ...).


Com obtenir un compte?

Per a obtenir un compte de correu cal tenir el document de qualificaci artesana (DQA) expedit per la Conselleria dIndstria, Comer i Innovaci, degudament actualitzat. Per a ms informaci sobre com obtenir aquest document, faa clic ac.

Una vegada tinga aquest document, el Centre dArtesania de la Comunitat Valenciana li trametr un escrit on sindicar quin s el nom del compte ("codi dusuari") assignat inicialment, el qual podr ser modificat si vost ho sollicita expressament, sempre que el nom triat es trobe disponible. En el cas que no hi haja rebut comunicaci, escrigans a alta@artesaniacv.com, o indiquens les seues dades de contacte actualitzades en el telfon 963 513 090.


Com activar el meu compte?

Per a lactivaci del correu electrnic mpliga el formulari que apareix en lapartat Activar el meu compte, introduint el codi dusuari facilitat pel Centre dArtesania de la Comunitat Valenciana, el seu nmero de DQA i la data de caducitat.

Una vegada haja acceptat els termes ds, apareixer una nova pantalla on haur de reflectir la seua contrasenya personal daccs a este servici i les respostes a les preguntes plantejades.
En cas doblit de la contrasenya, haur de contestar correctament estes preguntes per a poder introduir una nova contrasenya en lapartat Recuperar la meua contrasenya.


Configuraci POP/SMTP - FAQ

Les dades que necessita configurar en el seu client de correu electrnic sn les segents:

Adrea de correu: <su usuario>@artesaniacv.com
Servidor correu entrant (POP3): POP3.ARTESANIACV.COM
Servidor correu ixent (SMTP): SMTP.ARTESANIACV.COM
Nom de compte (usuari POP3): <su usuario>
Contrasenya: la seua contrasenya personal

Clique aqu per a veure un exemple de configuraci en Outlook Express.

Preguntes ms freqents


Quants comptes de correu electrnic d'aquest servici es poden tenir?

Noms es pot obtenir un compte de correu.

Qu fer si es t algun problema amb el compte de correu?

Cal enviar un correu electrnic explicant el problema a soporte@artesaniacv.com o telefonar al nmero 963 854 343.

Com puc donar de baixa el meu compte del Correu artesaniaCV?

Ha denviar un correu electrnic des del compte que est sollicitant que siga esborrat en qu indique la seua decisi de donar-lo de baixa a ladrea soporte@artesaniacv.com, amb indicaci del seu nmero de DQA i la data de concessi. Rebr un missatge en lesmentat compte perqu confirme la petici. Quan es reba la resposta a eixa confirmaci, el compte i els missatges que tinga en la seua bstia seran esborrats.

Qu fer si oblida la seva contrasenya?

En el men de la pgina web disposa de lopci de recuperar la contrasenya en el cas doblit, si el compte ha sigut prviament activat. Si no ha sigut possible modificar-la, ha de telefonar al nmero de suport 963 854 343.

Quines opcions t per a poder llegir el seu correu?

El correu electrnic dartesaniaCV s accessible en format webmail des dInternet en ladrea http://www.artesaniacv.com. Addicionalment, pot accedir al seu compte configurant el seu client de correu habitual amb els parmetres facilitats en este apartat Configuracin POP3/SMTP.

Com usar el webmail?

En el mateix programa webmail pot trobar un ampli men dajuda sobre el seu funcionament.

Es pot triar el nom del compte de correu electrnic?

El nom del compte ("codi dusuari") ser establert inicialment de forma automtica, i podr ser modificat a sollicitud expressa de lusuari, sempre que no haja sigut registrat prviament un nom de compte idntic al triat per un altre usuari.

2010 Centro Artesana Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana

Mapa del llocIniciAvs Legal